NO VISA BĒGU UN PĒC VISA ILGOJOS – HILDAI VĪKAI 120

Hilda%20Vika_konference.jpg

Neatkarīgais pētījumu institūts, Latvijas Mākslas akadēmija, LU HZF Feministica Lettica, Dobeles Novadpētniecības muzejs un Latvijas Rakstnieku savienība aicināja piedalīties starpdisciplinārā zinātniskā konferencē "No visa bēgu un pēc visa ilgojos" – Hildai Vīkai 120 Rīgā, Eiropas Savienības mājā un Dobelē, Dobeles Novadpētniecības muzejā 2017. gada 9.–10. novembrī.


Konference veltīta rakstnieces un gleznotājas Hildas Vīkas (1897–1963) atcerei viņas 120 dzimšanas dienas gadā. Tajā aicināti piedalīties humanitāro un mākslas zinātņu pārstāvji, mākslinieki, literāti, sociologi, literatūras un mākslas jomu pedagogi, muzejnieki u.c.
Konferences iespējamais referātu tēmu loks aptver dažādus ar Hildas Vīkas dzīvi un daiļradi saistītos jautājumus – dzeju, prozu, tēlotājmākslu, laikmeta kontekstus un mākslinieces daiļrades recepciju latviešu un cittautu kultūrā.

Plānotās sekcijas:
• Hilda Vīka un viņas literārais mantojums;
• Hildas Vīkas dzīve un jaunrade tēlotājmākslā;
• Hilda Vīka laikabiedru atmiņās un epistolārajā mantojumā
(Atmiņu pēcpusdiena);
• Eiropas dimensija Hildas Vīkas radošajā biogrāfijā (ceļojumu motīvi, vācu kultūras recepcija u.c.);
• Rīgas un Dobeles motīvi Hildas Vīkas radošajā biogrāfijā;
• Literatūras un kultūras teorijas dzimumdiferences aspektā.

Pieteikumus lūdzam iesūtīt līdz 2017. gada 5. oktobrim.
Līdz 2017. gada 15. oktobrim informēsim par referāta iekļaušanu konferences programmā.
Darba valoda – latviešu. Ziņojumam atvēlētais laiks: 15 min., pēc katra referāta diskusija 5 min. Konferences materiāli tiks publicēti.

Pieteikuma anketa

Programmas komiteja:
Elīna Skujiņa, Dr. philol. – Neatkarīgais Pētījumu institūts
Ausma Cimdiņa, Dr. philol., prof. – LU HZF Feministica Lettica
Silvija Grosa, Dr. art., prof. – Latvijas Mākslas akadēmija, Mākslas zinātnes katedra
Dace Blūma, Mg. geogr. – Dobeles Novadpētniecības muzeja direktore
Egīls Venters, Mg. philol. – Latvijas Rakstnieku savienība
Aleksandrs Aleksandrovs, Mg. sc. soc. – LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Kontaktinformācija: npi.konference@gmail.com