grāmata

Darbi

1 Kārlis Birznieks *** 1905
2 Roberts Mūks … aizgājis pie čūskām uzlabot veselību: Dzejoļi. 1994
3 “… Aristoteļa domas nemaz nav tik absurdas…” 1983 Laikraksts “Literatūra un Māksla”
4 Anna Skaidrīte-Gailīte … bet atvases zaļo 2003 Zvaigzne ABC
5 Rota Goldšteina “… dzīve, tu esi mana Cerība!” 1987 Žurnāls “Karogs”
6 Inguna Daukste-Silasproģe “.. es gribu būt savas paaudzes liecinieks” 2006 Laikraksts “Laiks”
7 Broņislavs Tabūns “… es pat teiktu – visas tautas kopdarbs” 1988 Laikraksts “Literatūra un Māksla”
8 Broņislavs Tabūns “… ir kaut kāds lauks starp mums visiem” 1990 Žurnāls “Karogs”
9 Jānis Greste … kā dzeņa vēders 1977 Izdevniecība “Liesma”
10 Māra Caune “… Kur pasaulei azote” 1982 Žurnāls “Karogs”
11 Austra Gaigala “.. labrīt dzīvo visskaistāk latviešu valodā” 2017 Latvijas Rakstnieku savienība
12 Inguna Daukste-Silasproģe “… man vajag atspiesties pret zvaigzne kādu vai mīlestību 2004 Laikraksts “Laiks”
13 Reinis Ādmīdiņš “… par tautas laimi man cīnīties prieks!” 1968 Komunisma Ceļš
14 Ildze Kronta “… pasaulē nav brīnišķīgāka iedvesmas avota par pašu pasauli” 1985 Biļetens “Jaunās Grāmatas”
15 Augusts Melnalksnis *** Skicīte 1905