Par projektu

Ar tīmekļvedņošanas entuziastu atbalstu tika izveidota tīmekļa vietne eliterature.lv, kas paredzēta visu laiku latviešu literatūras profesionāļiem un rakstniekiem – pašdarbniekiem. Šeit bez mūsdienu literatūras aktualitātēm un procesa fiksēšanas, rakstnieku video portretiem u. c. mēs publicējam arī Latvijas literatūras darbinieku un literāro darbu informāciju.

literatura.lv datubāze regulāri tiek papildināta ar jaunāko informāciju par latviešu literatūras jaunizdevumiem un aktuāliem notikumiem (lasījumiem, konferencēm, izstādēm, semināriem u. tml.) Latvijā un ārvalstīs.

Jebkurš — skolēns, students, pētnieks, vienkāršs lasītājs — var izmantot dažādas meklēšanas iespējas, lai atrastu sev nepieciešamo informāciju par latviešu literatūru, autoriem, daiļradi vai atsevišķiem darbiem, dzīves datiem un dzīves vietām, kā arī paraudzīties uz latviešu rakstniecību dažādu faktu, kultūrdzīves kontekstā un sakarībās, līdztekus tam izzinot arī jaunāko latviešu literatūras dzīvē.

Vortāls balstīts LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieku agrāk veiktajos pētījumos un sagatavotajās datubāzēs: “Latviešu rakstniecība biogrāfijās” (1992, atk. un papild. 2003), “Latviešu romānu rādītājs. 1873–2013” (1997, atk. un papild. 2014, sast. A. Rožkalne un R. Briedis), “Latviešu dzejoļu krājumu rādītājs” (2010, sast. H. Akatova), “Latviešu lugu rādītājs” (2013, sast. V. Hausmanis), “Latviešu īsprozas rādītājs” (2015, sast. P. Daija).


Kontakti

E-pasts: [email protected]


Vēsturiskie projekta atbalsītāji:

LU LFMI

Garamantas.lv

VKKF

Iesaisties Literatura.lv datu talkā!