rakstu publicēšana jaunajiem rakstniekiem

Rakstu pievienošana

Atbalstot Latvijas literatūru un arī citu veidu radošo dabu aicinam un iedrošinam ikvienu rakstnieku – gan jaunu gan topošu, gan arī pieredzējušu, pievienot savus rakstus portālā eLiterature.lv. Iesūtitet savu rakstu vai sazinieties ar mums caur saziņas formu zemāk. Mēs gaidīsim Jūsu ziņu no novērtēsim Jūsu darbu. Par informācijas un rakstu ievietošanu samaksa netiek un arī netiks prasīta.

    Jaunajiem rakstniekiem

    Arī jaunajiem rakstniekiem ir jāsniedz iespēja parādīt un pierādīt sevi un tiešī tāds ir interneta vietnes eLiterature.lv mērķis.

    Jauno latviešu rakstnieku datubāze

    Lai veidotu jauno un jau esošo latviešu rakstnieku datubāzi, ikviens rakstnieks ir laipni aicinās iesūtīt publikāciju par sevi un saviem darbiem. Gan jaunie, gan jau pieredzējušie rakstnieki tiek aicināti iesūti biogrāfisku aprasktu par savu darbību, sarakstītajiem darbiem un ieskatu literārajos darbos. Sniedzam iespēju arī pievienot informāciju par iespējām iegādāties Jūsu darbus, tādā veidā atbalstot rakstniekus un sniedzot tiem iespējas realizēt savus darbus.